logo
kurekci
logo
 
Günün Resmi
Ergometreler
T�rkiye K�rek Federasyonu

guncel
Türkiye Distribütörü


Promar
Deniz Küreği


İstanbul
ist
 
Kocaeli
koc
 
Ankara
ank
 
Adana
adn
 
Fethiye
fet
 
 
 
 
 
		etin ztrk : "Hedefimiz Krek Sporunu Yaymak"


 

	Trkiye Krek, Kano ve Rafting Federasyonu Bakan etin ztrk, krek sporunu gelitirmek
iin almalar yaptklarn belirterek, "Trkiye, 3 taraf denizlerle evrili ve binlerce gl
sahip bir lke. Bu ans iyi kullanmamz gerekli" dedi. ztrk, sporum'un sorularn yantlad. 

Sporum: 
	Federasyon Bakan olarak spor daln gelitirmek iin ne gibi projeler hazrladnz?

ztrk:
	ncelikle krek brann gelitirebilmek iin, sorunlar iyi bilmek lazm. Ayrca imkanlar
ve artlar dorultusunda da bir aciliyet sralamas yapmak lazm. nk Trkiye'de krek 
sporunda bugne kadar gelimeye ynelik pek bir ey yapldn sylemeyiz. Bu yaanamayan 
gelimelerin sebeplerini aratrmak ve bu sebepleri yok ederek veya minimize ederek gelitirme
almalarna balanabilir.

	Krek sporu bildiiniz gibi bir su sporudur. lkemizin  tarafnn denizlerle evrili ve 
lkemiz topraklarnda da binlerce irili ufakl gllerin de olduunu dnrsek bu brann 
aslnda ok ansl olduunu ve normalde gelimi olmas gerektiini dnebiliriz. Ancak tabii
ki, durum grnd gibi deil. Birincisi lkemizde spor denince, futbol akla gelmektedir. 
Medya da tantmlarn ve programlarn arlkl olarak bu ynde gerekletirmektedir. 

	kinci olarak da, futbolun haricinde toplumun dzenli bir spor yapma bilinci 
bulunmamaktadr. nc olarak, aileler iin okul eitimi spordan ncelikli gelmektedir. 
Drdnc olarak da maalesef lkemiz toplumu yani insanlarmz bir kara toplumudur. 

Sporum:
	Kara toplumu kavramyla ne anlatmak istiyorsunuz?

ztrk:
	Demek istediimiz u:
		Denizle veya suyla genel anlamda bir barklmz yoktur. Bunu bir ok rnekle 
verebiliriz. rnein Burdur'da koca bir il vardr. nnde de gzel bir gl vardr. Ama Burdurlu
glle ilgili herhangi bir sportif aktivite yapmamaktadr. Getiimiz dnem federasyon 
ynetimlerini de sulayamyorum. nk krek sporunu gelitirme ile ilgili yaptm ziyaretlerde
bir ok yerde Burdur da dahil tekne ve malzeme verildii halde insanlar scak bakp gllerini
deerlendirmemiler. Btn bunlar bizim kara toplumu olduumuzu bence belgeliyor. Ne yapalm o 
zaman biz kara toplumuyuz diye mcadelemizi brakalm m? Hayr brakmayalm ama bunu bilerek 
hedeflerimizi daha doru belirleyelim. Yani gemite olduu gibi aman bu spor yaygnlasn diye
herkese tekne veya malzeme verip kstl btelerimizi ziyan etmeyelim. O zaman kendimize bu
veriler dorultusunda stratejik plan yapmak ve hedeflerimize buna gre ulamak dyor. Bizler
de byle yapmaya karar verdik. 

Sporum:
	Bu durum deitirmek iin planlarnz var m?

ztrk:
	Krek sporunun gelitirilmesi ile ilgili bir dier konu da federasyonumuz bnyesinde ilk kez
herkes iin krek kurulu oluturduk. Krei, sadece kulplerde performans sporcularnn yapaca
bir spor olmaktan krei kartarak, herkesin hi bir teknik bilgi gerektirmeden yapabilecei 
uygun tekneler retmek ve halka krek sporunu yaptrma imkanlarn aratrmak bu kurulun 
grevidir. Bu kurul bir yl iinde bu konu ile ilgili teknelerin yapmna girimi ve 
tamamlamtr. Nisan ay itibari ile basna ve halka tantlacak teknelerle halka krek sporu 
sevdirilmeye ve krek sporu gelitirilmeye allacaktr.

	Trk kreinin gelimesi iin ncelikle federasyonun kstl imkanlarn uluslararas baar
iin ynlendirmemiz ve bunun iinde lke iinde var olan kulplerin kalitesini artrarak lke 
ii yksek rekabet ortamn getirmemiz lazmdr. Bununla ilgili olarak da , ncelikli olarak
ynetmeliklerimizi dzenleme karar aldk. Ynetmeliklerin yannda uluslararas baar iin bir
Bilimsel alma Kurulu tesis ettik. Bu kurulda teknik ekibin yannda bir performans danman,
iki sosyal menajer, bir spor hekimi, bir diyetisyen yer almaktadr. Bu kurul sporcularmz 
uluslararas baarlar iin ok daha nceden sorunlarn tespit ederek giderecek ve 
performanslarn artracaktr. 

	Hazrladmz yeni ynetmeliklerle de kulpler artk takm ampiyonluunu deil ekiplerin
ve sporcularn ampiyonluunu hedefleyecekler dolays ile de sporcularn bireysel olarak baar
grafikleri ykselecektir. Trk kreinin gelimesi iin nc en nemli iyiletirme de 
Mays-Eyll sezonunda daha nce yaplan krek sporunu tm bir yla yaydk. Artk Aralk aynda 
da ubat aynda da, Kasm aynda da krek yarlar yaplmaktadr. Bu da sporcularn 
performanslarnn l sezonda dmesini engellemektedir.

Sporum:
	Federasyon olarak Trkiye'deki ekonomik krizden nasl etkilendiniz? 

ztrk:
	2001 ylnn ubat aynda balayan ekonomik kriz tabii ki, btelerimizin dengesini 
bozmutur. 2000 yl aralk aynda yaplan bte 2001 ylnda dolar kururunun 750 bin TL 
olabilecei zerine hesaplanmt. Ancak daha ubat 2001'de dolar kuru bir milyon TL'yi amt. 
Bunun sonucunda da yaptmz hi bir organizasyonu btemizde ayrdmz tutar ierisinde 
gerekletiremedik. Ancak, 2001 ylndaki faaliyetlerimiz iin GSGM'den Genel Mdrmz Kemal 
Mutlu'nun destekleri ile btemizi yzde 50 aarak yl tamamlayabildik.

Sporum:
	Altyap almalarna ne derecede nem veriyorsunuz?

ztrk:
	Altyap almalar derken sporcu altyapsndan yani gen sporculardan bahsediyorsanz;
bununla ilgili olarak yine yaptmz bir iki dzenleme ile kulplerin alt yapya ynelmelerini
saladk. Bu da her yl austos ay sonunda olan Trkiye ampiyonalarn haziran ve Temmuz ayna
alarak gereklemitir. Eskiden Trkiye ampiyonas yapldktan sonra okullar alyor ve 
kulpler alt yapya yeteri kadar nem veremiyorlard. imdi kulp antrenrlerinin ve 
yneticilerinin konsantre olaca Trkiye ampiyonasn erkene alnca okullar almadan kalan 
srede alt yap ile ilgilenme zaman kazandrm olduk. Bunun neticesinde de sporcu saysnda 
hzl bir art grlmektedir.

Sporum:
	Banda bulunduunuz spor dalnda Trkiye'nin dnyadaki yeri neresi? Elde edilen dereceler
yeterli mi? Dereceleri gelitirmek iin neler yaplabilir? 

ztrk:
	Krek sporunda Trkiye dnyada istediimiz noktada deildir. Elde edilen dereceler yeterli
deildir. Rakamsal olarak bakarsak, 100 yllk Trk Krek tarihi iinde dnya ampiyonasnda 
kazanlm herhangi bir madalya yoktur. Final A'ya katlabilen yani ilk altya girebilen sporcu
says bile iki,  gememektedir. Krek sporu dnyada en nemli branlardan biridir. Sydney 
Olimpiyatlarnda atletizmden sonra en ok seyircinin seyrettii bir bran olan krek sporu 
lkemizde malzeme ve tesis yokluklar ayrca birinci sorunuzda verdiim aklamalar neticesinde
arzulanan yerde deildir.

	Dereceleri gelitirebilmek iin her yerde sylediim, uluslararas normlara uygun llebilir
bir parkura ve tesise ihtiyacmz vardr. Bakn tesislere demiyorum. Bir diyorum. (1) tesise 
ihtiyacmz vardr. Bu tesis gerekleebilirse ki, bu konuda kendimizi ok yalnz hissediyoruz.
Hi bir kurum bu konuda bugnk ekonomik artlarla yatrm yapmay aka dnmyor. Ne spor 
tekilat, ne de Devlet Planlama Tekilat, ne de Olimpiyat Hazrlk Dzenleme Kurulu. Eer 2008 
olimpiyatlarn alabilse idik, krek parkurunun yapmna 2005 ylnda balanacakt. imdi ne 
zaman balanr bilemiyorum. 

Sporum:
	Sponsorluk yasas ile ilgili grleriniz. Artlar ve eksileri nelerdir?

ztrk:
	Sponsorluk yasasnn kapsam uluslararas organizasyonlar iermesi itibar ile dar kapsaml
olarak grnyor. nk yurt iinde yaplacak ulusal organizasyonlarda sponsorlar yapacaklar 
demeleri vergiden demezlerse ve irket uluslararas deil ise sponsor olamamaktadrlar. 
Ayrca bu yasay destekleyecek Trk Ticaret Kanunu'ndaki ve Vergi Usul Kanunu'ndaki balantl 
yasalarn da atflarnn kartlmas gerekmektedir. Yine de baarl bir balang almasdr.

Sporum:
	Belli branlar dnda neden bir ampiyon karamyoruz?

ztrk:
	Ben bunu genel olarak spor kltrmze, yeterli yatrm yaplamamas, bilimsel almalarn 
olmamasna balyorum. Yoksa sporcularmz ve kapasitelerimiz her trl spor iin uygun 
grnmektedir.

Sporum:
	Krek iin tesisler yeterli mi, yeni tesisler iin alma yaplyor mu?

ztrk:
	Yukarda da belirttiim gibi krek sporu iin en nemli nokta tesis eksikliidir. Bugn 
krek sporunun Trkiye genelinde bir tek dahi uluslararas normlara uygun tesisi yoktur. 
Ben greve gelir gelmez ilk olarak bu konu ile youn ilgilendim ancak, GSGM Genel Mdr Kemal 
Mutlu'nun destekleri ve DS'nin verdii szler bu konu iin yeterli olamamtr. Gerekli kaynak
imkanlar bulunamamtr. Bir ok kez, deiik ortamlarda dile getirmeme karn sorumlu 
kiilerden gerekli taahhtleri veya ilgilenme sinyallerini bile alamadmz iin pek fazla 
umudumuz kalmamtr. Ancak son olarak bu konu ile ilgili Babakanlk nezdinde giriimlerde 
bulunmay dnyoruz.

Sporum:
	Krekte bireysel ve Milli Takm dzeyinde alnan dereceleri nasl deerlendiriyorsunuz?

ztrk:
	Bu soru ile ilgili yukardaki aklamalarmda baz konulara deinmitim. Ancak tekrar 
edeyim. u anda krek sporu ulusal anlamda Trkiye'de zor artlar altnda yaplmaktadr. 
Sporcularn ve kulplerin bu artlar altnda dahi bir eyler yapmaya almalar hedeflerinin
olmas dahi son derece takdir edilecek bir durumdur. Ama tesis, parkur ve malzeme eksiklikleri
milli takm dzeyinde baary engellemektedir. Bunlar gerekletirmeden Trk kreinin 
ilerlemesini beklemek hayal olur. Biz var olan GSGM'nin kaynaklar ile bir eyler yapmaya 
alyoruz. Bu almalarmz da ylmadan srdrmeye kararlyz. Dnyaya baktmzda baz 
lkeler hereyleri olduu halde baary yakalayamamaktadr. Onlarda da bizdeki alma azmi ve
hrs bulunmamaktadr. Biz bu hrsmz ve alma azmimizi, tesis, parkur ve malzeme ile 
birletirebilirsek ok hzl bir ekilde basamaklar kacamz bir gerektir.

Sporum: 
	Zaman ayrdnz iin teekkr ederiz.
 
			
			
				Raportaj : Sporum...
 
 
 
 
Makaleler
KREK SPORUNUN VEFAKAR DOSTLARI

Trkiyede Krek Sporunun Sorunlar

Atatrk' n Krek Sporu Hakkndaki Dnceleri

Krek Federasyonu Bakan le Bir Raportaj
 
sayfa gösterimi: 120
toplam gösterim: 3799748
günlük ziyaretci: 37
toplam ziyaretci: 335196
 
26-05-2018
   
Dünya Kürek Federasyonu